Administratief recht

Een huis bouwen of verbouwen, een verkaveling ontwikkelen, een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, een kantoorgebouw oprichten,...

Zowel particulieren als ondernemingen komen regelmatig en veelal minstens 1 keer in aanraking met bepalingen inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die op 1 september 2009 in werking is getreden, heeft op vele vlakken veranderingen met zich meegebracht.

Het is van groot belang u inzake deze materie op correcte wijze te informeren en te laten bijstaan. AdvoPort helpt u met het beantwoorden van al uw concrete vragen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Wij bieden een houvast voor u en uw onderneming en begeleiden U doorheen het kluwen van complexe regelgeving inzake administratief recht.