Mede-eigendom

Als syndicus, of als mede-eigenaar van een appartementsgebouw wordt u veelvuldig herinnerd aan uw verplichtingen... De wet van 2 juni 2010 inzake Appartementsmede-eigendom, die in werking is getreden op 1 september 2010, heeft op dat vlak een aantal belangrijke veranderingen ingevoerd. Zo dienen onder andere de basisakte en het reglement van mede-eigendom onderworpen te worden aan een grondige opfrisbeurt. Dit kan zowel door een volledig nieuwe basisakte en reglement van mede-eigendom op te stellen, als door de coördinatie ervan.

AdvoPort kan hierbij effectieve ondersteuning bieden voor de professionele syndicus, alsook voor iedere mede-eigenaar die geconfronteerd zouden worden met problemen inzake mede-eigendom.