Philip Porters
Philip Porters

Philip Porters

Philip Porters is sedert 2007 actief aan de Antwerpse Balie. Hij behaalde zijn diploma aan de Universiteit Antwerpen in juni 2007 met onderscheiding. In het kader van een Erasmus-uitwisselingsprogramma heeft hij gedurende een 6-tal maanden gestudeerd aan de Karel V Universiteit te Praag (Tsjechië).

Hij startte zijn stage bij het advocatenkantoor ASTREA, waar hij zich voornamelijk toelegde op het vastgoedrecht. De burgerlijke aspecten, alsook de administratieve kant van vastgoedrecht behoorden tot zijn dagelijkse takenpakket.

Zijn laatste stagejaar bracht hij door op het kantoor CLVD. Zijn kennis inzake het bouwrecht heeft hij zo kunnen uitbreiden naar de publieke sector. Sinds 1 oktober 2011 is hij ingeschreven op het tableau der Antwerpse advocaten.

Samen met Joris Lagey heeft bij JLP Advocaten opgericht. 

Sinds 1 maart 2016 is hij oprichter van het advocatenkantoor AdvoPort

Hij is Nederlandstalig en Franstalig, en beheerst eveneens het Engels.

 

Mr. Porters oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een BVBA. Deze heet AdvoPort en is gevestigd te 2580 Putte, Kruisstraat 9b. Daarbij is Mr. Porters met BVBA Advoport verbonden aan AdvoPort Advocaten, zijnde een groepering in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. Per e-mail kan u Mr. Porters bereiken via philip@advoport.be. De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Porters is verzekerd bij Van Breda Risks & Benefits.

LinkedIn
Esterelle Goetstouwers
Esterelle Goetstouwers

Esterelle Goetstouwers

Esterelle Goetstouwers behaalde haar diploma Licentiaat in de Rechten (2004), Master martitieme wetenschappen en Master Zee- en vervoerrecht (2005) aan de Universiteit te Antwerpen.

Zij is advocaat sedert 2005.

Zij heeft meer dan 10 jaar ervaring in het adviseren en verdedigen van administratieve overheden, bedrijven en particulieren in diverse rechtsmateries, waaronder burgerlijk en fiscaal recht.