Wij zijn verhuisd naar Bastijnstraat 22, 2590 Berlaar


Tarieven

HELDERE COMMUNICATIE

Bij het openen van een dossier brengt de advocaat enerzijds kosten en anderzijds erelonen in rekening. Daarnaast kunt u ook vrijblijvend advies inwinnen van onze advocaten. Een eerste consultatie is voor u zeer interessant voor het verkrijgen van bruikbare informatie omtrent uw vraag of probleem. Er wordt geen dossier geopend waardoor de kosten zeer beperkt blijven.

KOSTEN VAN EEN ADVOCAAT

Kantoorkosten zijn de kosten die doorgerekend worden via een kostenforfait en een forfaitaire vergoeding. We informeren u steeds van deze kosten voor het openen van een dossier. In de meeste gevallen bedraagt dit 10 % van de gepresteerde erelonen met een minimum van 50,00 EUR excl. BTW.

ERELOON VAN EEN ADVOCAAT

Het ereloon van de advocaten binnen ons kantoor wordt berekend aan een uurtarief.  In elke zaak zullen wij met u het toepasselijke uurtarief voor effectieve prestaties bespreken, rekening houdende met het basistarief vastgesteld per advocaat tussen € 100,00 en € 150,00 (exclusief B.T.W.). Wanneer het om een hoogdringend tussenkomst handelt, kan het ereloon worden gecorrigeerd naar een urgentietarief. 

In sommige gevallen kan ook een forfaitair ereloon afgesproken worden. Een modelovereenkomst is ter beschikking om de gemaakte afspraken bevestigd te zien. In de meerderheid van de gerechtelijke procedures, zal aan de in het gelijk gestelde partij een rechtsplegingvergoeding voorzien worden. Dit is een forfaitaire tussenkomst in de advocatenkosten die door de tegenpartij betaald wordt. Het ereloon kan nooit lager zijn dan de rechtsplegingvergoeding.

Wij zullen u bij elk dossier vragen of u een rechtsbijstandsverzekering geniet, of nazicht doen van uw verzekeringspolissen. Mogelijks geniet van u van rechtsbijstand en vallen onze kosten ten laste van uw verzekering.

EERSTE CONSULTATIE

Voor een eerste consultatie van ongeveer 30 minuten, zonder opening van een dossier, wordt een forfait aangerekend van 50 euro (incl. BTW). Tijdens een eerste consultatie ontvangt u nuttige informatie en vrijblijvend advies omtrent uw probleemsituatie of vraag. Aarzel dus niet om ons te contacteren in het geval van twijfel. Wij staan u graag bij voor het vermijden van verdere conflicten en bieden u de beste oplossing op maat.