Wij zijn verhuisd naar Bastijnstraat 22, 2590 Berlaar


Privacy Policy

INHOUD

De informatie op deze website heeft een louter informatief karakter en kan niet beschouwd worden als juridisch advies of gebruikt worden in het kader van een juridische aangelegenheid of procedure.

AdvoPort Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade die uit een fout of onvolledigheid op deze website en/of gebruik van deze website zou kunnen voortvloeien.

PRIVACY

Hoewel AdvoPort Advocaten de toepasselijke wetgeving inzake privacy zal respecteren indien/waar van toepassing, wordt u er uitdrukkelijk op gewezen dat informatie verzonden naar AdvoPort Advocaten via het internet of deze website niet beveiligd noch confidentieel is. Het verzenden naar AdvoPort Advocaten of ontvangen van AdvoPort Advocaten op zich van informatie via deze website of per e-mail doet daarenboven geen cliënt-advocaat relatie ontstaan.

De persoonsgegevens die u door middel van deze website of per e-mail communiceert zullen verwerkt worden door AdvoPort Advocaten. Deze persoonlijke gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden overgemaakt worden. U kunt de mededeling en, indien de gelegenheid zich voordoet, de verbetering of de verwijdering van deze persoonlijke gegevens verkrijgen in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacywetgeving.

U dient hiervoor een e-mail te sturen naar info@advoport.be met de duidelijke mededeling van de gewenste wijziging en/of schrapping van uw persoonsgegevens.

De doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn:

-het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van uw vragen;

-de mogelijkheid om u te informeren over juridische aangelegenheden die u of uw onderneming kunnen interesseren;

-het in acht nemen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen die AdvoPort Advocaten dient na te leven (zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot de preventie en strijd tegen het witwassen van geld).

Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u AdvoPort Advocaten toestemming om bovengenoemde verwerking uit te voeren.

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken.

AdvoPort Advocaten behoudt zich het recht voor het huidige privacybeleid te wijzigen. U zal de website en dit beleid dan ook op regelmatige basis dienen te raadplegen.

COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van kleine tekstbestanden genaamd cookies om de website te verbeteren. Wij gebruiken deze cookies niet om individuele bezoekers van onze site te volgen. Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

AdvoPort Advocaten is eigenaar van alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan (meer bepaald de afbeeldingen, logos’s en teksten).

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AdvoPort Advocaten mag de inhoud van de website niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd.